האם חייבים לגנוז עלוני שבת?

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה:

מה דעת הרב בנושא עלוני השבת, מה עושים איתם? האם מותר לזרוק או לשרוף או שחייבים לגנוז? שהרי לא ידוע לי שבעלונים כותבים שם השם באופן של י-הו-ה או אלו-הים. כיון שכך מדוע צריך לשים אותם בגניזה הרי יחד איתם בעקבות המוניותם נכנסים לגניזה עוד הרבה זבל של ממש, או פרסומות דפים שלמים ואף עיתונים כפי שאני ראיתי. כולל עיתונים שאינם מכילים דברי תורה. ואם משום שלא מבזים מה שנכתב כתורה, אם כך אין לדבר סוף אלפי דפים שיוצאים כטיוטה ועוד דפים נוספים שבטעות או בכוונה הכניסו רעיון קצר לפ"ש ואין בידנו להוציאו, וכן עלוני עדכונים של בתי ספר (של ביתי למשל) שמוסיפים בתוך הרבה שטויות גם איזה דבר תורה קצרצר. וכן הלאה. וכי הכל חייב בגניזה? מאיזה דין ומה המקור?


תשובה:

דברי תורה צריכים גניזה כמו מקק של ספרי קודש.