הרב אורי שרקי

הגלות והקצירה - הרב קוק על הגלות

(מתוך המאמרים על תורתו של הרב קוק)