הרב אורי שרקי

הגוף הוא משכן הרוח או מקומו של השטן?

סיכום שיעור (וידאו, אודיו)

בעריכת ר' אברהם כליפא
קיימות שלוש דעות בנוגע ליחס שבין החומר לבין הרוח, בין הגוף לבין הנפש.

הדעה הראשונה, דעת הנוצרים, היא שהגוף בתור יסוד הרע, הוא מקומו של השטן. הדעה השניה, דעתו של הרמב"ם, שרואה את הגוף כדבר נורמלי, שצריך לשמש כבסיס לעליה הרוחנית. לכן המבחן העיקרי של הגוף הוא שהוא לא יפריע לשלווה של החכם המתבונן בא-לוהות. השלישית, זו של הרמב"ן והמקובלים, היא שהגוף הוא משכן הקדושה.

באופן פרדוקסלי, מצאנו לעיתים אצל המקובלים, שרואים את הגוף כדבר קדוש, הנחיות של סיגופים, וזאת על מנת לחשוף את הקדושה שבתוך הגוף. בעוד שאצל הרמב"ם, אין צורך בשום סיגוף, אלא מספיק שהגוף לא יפריע. הצד השווה שבין הרמב"ם לבין הרמב"ן הוא שאין הגוף רע, חלילה.