הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה

ערוץ אורות, תשע"א-תשע"במי יכול ללמוד קבלה, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

איך הכל התחיל, חורף תשע"א, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

קבלה לעומת מיסטיקה, חורף תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

האם מהפכנות היא דבר מסוכן, אייר תשע"א, 7 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

האם אפשר להבין את אלוהים אייר תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

זהר האדם הקדמון, תשע"א, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

הספירות, סיון תשע"א, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

נשמתו של הצדיק, סיון תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

גשמיותו של האל, סיון תשע"א, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

שמותיו של האל, סיון תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

כוונה בתפילה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

תורת האר"י, תמוז תשע"א, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

צימצום, אב תשע"א, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

עשר ספירות, אב תשע"א, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

הכתר והחכמה, אב תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

חכמה ובינה, אב תשע"א, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

חסד, גבורה ותפארת, אב תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

נצח והוד, אלול תשע"א, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מידת המלכות, אלול תשע"א, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

גילוי שורש הדינים, אלול תשע"א, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, תשרי תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

נפש, רוח, נשמה, תשרי תשע"ב, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

אור פנימי ואור מקיף, חשון תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

עיגולים ויושר, חשון תשע"ב, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ניצוצות, חשון תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

סתרי תורה, כסלו תשע"ב, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ספר היצירה ויש מאין, כסלו תשע"ב, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

אור וכלי, כסלו תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

האין, אדר תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

האדם הקדמון, ניסן תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

ספירת הכתר, ניסן תשע"ב, 4 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

קבלה באורות, ניסן תשע"ב, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

יציאה מן הגלות, אייר תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

מידת הדין ומידת הרחמים, אייר תשע"ב, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

ספרא דצניעותא, אייר תשע"ב, 3 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

סוד המלבוש, אייר תשע"ב, 2 דקות. אודיו (MP3, 1MB).

חטא אדם הראשון, אייר תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

בחירה חופשית, סיון תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

בלק בן ציפור, תמוז תשע"ב, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

יש לנו גוף ונפש, תמוז תשע"ב, 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ערב רב, אב תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

קריאת כיוון, אלול תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

נקודות למחשבה, אלול תשע"ב, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).