ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו באב תשע"ז. אודיו, 21 דקות (MP3, 8MB).