שיעורים נפרדים:

שיעור א', 27 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ב', ו' באדר תש"ס, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג' - למה משה לא נכנס לארץ?, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ד' - שיעור לעילוי נשמת הרב יהודא אשכנזי (מניטו), תשס"ד, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ה' - דמותו של גואל ישראל, שיעור לעילוי נשמת הרב יהודא אשכנזי (מניטו), 51 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ו', טבת תשס"ח, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ז', ו' באדר תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ח' - הרב אשכנזי (מניטו) על משה רבנו, תשע"ח, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ט', ניסן תשע"ח, 4 דקות (אודיו).

שיעור י' - משה כדמות היסטורית, אב תשע"ט, מכללת הרצוג, 64 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 23MB).

שיעור י"א - משה רבנו, פרשת שמות, טבת תשפ"ג, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור י"ב, תשרי תשפ"ד, ערוץ טוב, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעור י"ג - מדרש פטירת משה רבנו, ז' באדר א' תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).