הרב אורי שרקי

תולדות - המאבק התמידי בין יעקב לבין עשו

כסלו תשפ"דוידאו