שיעורים נפרדים:

שיעור א', תש"ס, 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', 52 דקות, (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', תמוז תשפ"א, קפה דעת, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ד' - הצחוק של ישמעאל, ט"ו במרחשוון תשפ"ד, הרצאה לחניכי המכינה "עין פרת", 43 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 15MB).

שיעור ה' - ישמעאל ויחסי היהדות והאיסלם, ח' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "ישורון", י-ם, 59 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 21MB).