הרב אורי שרקי

ספר בראשית

כולל ישורון, י-ם, סדרת תשפ"גקבצי MP3:

שיעור 1, י' בניסן תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 2, י"ז בניסן תשפ"ג, 42 דקות, 15MB.

שיעור 3, כ"ד בניסן תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 4, א' בתמוז תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 5, ח' בתמוז תשפ"ג, 42 דקות, 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 6, ט"ו בתמוז תשפ"ג, 40 דקות, 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 7, כ"ב בתמוז תשפ"ג, 43 דקות, 15MB.

שיעור 8, ז' באב תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 9, ה' באלול תשפ"ג, 35 דקות, 12MB.

שיעור 10, י"ב באלול תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 11, י"ט באלול תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 12, כ"ו באלול תשפ"ג, 43 דקות, 15MB.

שיעור 13, ד' בתשרי תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.