שיעורים נפרדים:

שיעור א', סיון תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב', אייר תשפ"ד, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).