ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ח שבט תשע"ז, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ח באדר א' תשפ"ד, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).