ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א' - "משנכנס אדר מרבים בשמחה", תשע"ג, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב' - "משנכנס אדר מרבים בשמחה", כ"ד באדר א' תשפ"ב, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ג' - שמחת חודש אדר לעומת חודש ניסן, ל' בשבט תשפ"ד, 14 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעור ד' - פורים קטן, י"ד באדר א' תשפ"ד, 15 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).