שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', תשע"א, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ"ז בסיון תשפ"ג, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג', כ"ט בסיון תשפ"ד, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).