שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ד, טכניון, 27 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

שיעור ב', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג', 53 דקות (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשנ"ט, 125 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 44MB).

שיעור ה' - גאולת הדיבור הא-לוהי, תשס"א, 50 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ו' - ההגדה למה, כ"ב באדר תשס"ו, 58 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', ד' בניסן תשס"ח, 52 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ח', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).

שיעור ט', ניסן תשע"א, 76 דקות, ראש יהודי (MP3, 27MB).

שיעור י' - הכל סובב סביב הפה, כ"ג באדר ב' תשע"א, 59 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"א, תשע"ב, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור י"ב, כ"ד בטבת תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"ג, כ"ז באדר תשע"ב. 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור י"ד, כ"ד בטבת תשע"ג, 26 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ט"ו - גאולת הדיבור הא-לוהי, ליל הסדר כהלכתו, ניסן תשפ"ב, מכון מאיר, 57 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 20MB).

שיעור ט"ז, כ"ח באדר תשפ"ג, ביה"כ ישורון, י-ם, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעור י"ז, י"ט באדר ב' תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).