שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", ירושלים:

שיעור א', כ"ח באייר תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - י-ם וחזרת הנבואה לישראל כתגובה לאיסלאם, כ"ח באייר תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", 4 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).