שיעורים נפרדים:

שיעור א' - חודש שבט, אכילה ותיקון הברית, ב' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ב' - מכות מצרים, חודש שבט ותיקון האכילה, ט' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).