שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ' בשבט תשע"א, מכון מאיר, 52 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - ייחודה הישראלי של התורה שבעל פה, תשע"ו, 1 דקות (1MB). מתוך קורס על יסודות האמונה.