שיעור א' - "אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לה'", תשנ"א, טכניון, 1 דק'. (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב', תשנ"ח, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ד', תשס"א, 40 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

שיעור ה' - קורבנות או תפילה, ג' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ו' - איך הקורבנות מקרבים אותנו לקב"ה?, ז' בכסלו תשס"ט, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו). מתוך השיעור.

שיעור ז' - קורבונות, המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ח' - שיחת הרב עם אלעזר שטרום על קורבנות, אדר ב' תשע"ד, 11 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ט' - פר ויקרא על חטאת המנהיגים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י' - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י"א - ריטב"א על טעם מצוות הקורבנות, ו' בניסן תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 6MB).

שיעור י"ב - "אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לה'", פר העלם דבר וטעויות של חכמים, אדר ב' תשפ"ד, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעורים על קורבן פסח

הראי"ה קוק על קורבנות