שיעור א', תש"ס, 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ב', ו' באב תשס"ח, 33 דקות, שיעור במסגרת יום העיון בענייני המקדש, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', ב' באב תשע"א, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ד' - המקדש הזר, ג' באב תשע"ב, מכון מאיר, 50 דקות (אודיו ווידאו).

שיעור ה', כ"ט בתמוז תשע"ד, 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ו' - סוד המקדשים, מתי ייבנה בית המקדש, ז' באב תשע"ח, 59 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ז', תש"פ, כולל ישורון, 31 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ח' - מקדש חרב ומקדש בנוי, ז׳ באב תשפ"ג, גבעת שמואל, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).