שיעורים נפרדים:

הרב קוק על גיוס בחורי ישיבה במלחמת העולם הראשונה.

שיעור א', כ"א בתמוז תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיחה ב' - חוק השוויון בנטל, אייר תשע"ד, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר, 15 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיחה ג' - החלטת בג"צ על חוק הגיוס, אלול תשע"ז, 9 דקות (אודיו).

שיעור ד' - צבא העם\מקצועי וחרדים, מרחשוון תשע"ט, 10 דקות (אודיו).

שיחה ה', אלול תשפ"ג, ערוץ טוב, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיחה ו', כ"ז בסיון תשפ"ד, ערוץ טוב, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).