שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מלכות ודמוקרטיה, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', 29 דקות, (MP3, 10MB).

שיעור ג':
חלק 1, 25 דקות (MP3, 9MB).
חלק 2, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ד', אלול תשס"ח, 82 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', תשס"ט, 79 דקות, מרכז מחניים (MP3, 29MB).

שיעור ו', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"א באדר א' תשע"א, 52 דקות.
חלק 2, ט"ז באדר ב' תשע"א, 54 דקות.

שיעור ז', תשע"ו, 2 דקות (MP3, 1MB). מתוך הסדרה.

שיעור ח' - החזרת שושלת המלוכה בישראל?, דיון בין הרב לבין פרופ' שיפטן, סיון תשפ"ג, 14 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעור ט' - הפרדת הרשויות על פי התורה, אב תשפ"ג, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).