שיעורים נפרדים:

שיעור א', ו' באדר ב' תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ב' - נקמה ומחיית עמלק, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג' - מצוות מחית עמלק, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד' - מצוות מחית עמלק, תשס"א, 61 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו', י' בטבת תשס"ז, 49 דקות, מכון מאיר, יום עיון לעשרה בטבת (אודיו ווידאו).

שיעור ז' - מגילת אסתר והפרשיות על עמלק בתורה, פורים תשע"ה, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ח' - מלחמת עמלק, אדר תשע"ה, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ט' - עמלק מופיע בדרך, אב תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).