הרב אורי שרקי

נבואה

שיעורים נפרדיםשיעור א' - הלכה ונבואה, שיעורים נפרדים.

שיעור ב', 57 דקות, תשנ"ד (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', תשס"א, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ד' - פילוסופיה ונבואה, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ה' - חוויה של נבואה ואחדות ה', י"א בשבט תשס"ו, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו). מתוך שיעור על ספר שמות.

שיעור ו' - נבואה באומות העולם, ב' בתמוז תשס"ז, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ז' - נבואה - דיון עם אנשי האירגון "עץ אחים", תשע"ב, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ח' - דיון על נבואה עם פרופ' קרלו שטרנגר, אייר תשע"ב, 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ט' - נבואה בימינו, קיץ תשע"ג, 71 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 25MB).

שיעור י' - נבואת אמת ונבואת שקר, קיץ תשע"ג, 65 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 23MB).

שיעור י"א - ירושלים ונבואה, תשע"ה (וידאו ואודיו).

שיעור י"ב - מלבי"ם על נבואה, ד' בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור י"ג - חכמה ונבואה, מרחשוון תשע"ז, 3 דקות (וידאו, עם כתוביות ברוסית). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י"ד - מקומה וחידושה של הנבואה היום:
חלק 1, תשרי תשע"ח, 12 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 4MB).
חלק 2, מרחשוון תשע"ח, 8 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 3MB).
חלק 3, כסלו תשע"ט, 6 דקות (פודקאסט). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ט"ו - נבואה, פילוסופיה ותורתו של הרב דוד כהן ("הנזיר"), כ"א בשבט תשע"ח, 48 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

שיעור ט"ז - נבואה, פילוסופיה ותורתו של הרב דוד כהן ("הנזיר"), אב תש"פ, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור י"ז - הלכות נביאים ונבואה לרמב"ם, אדר תשפ"א, 25 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור י"ח - התמודדות עם נביא שקר (פרשת ראה), אב תשפ"ג, 2 דקות. (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).