הרב אורי שרקי

המאור האחד לדמות דיוקנו של הרמב"ם (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).

שיעור ג', 10 דקות (2MB).

שיעור ד', 10 דקות (2MB).

שיעור ה', 1 דקות (1MB).