הרב אורי שרקי

קריאות גדולות: למשמרת השבת והקדושה

(המאמר של הראי"ה קוק)ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 6 דקות (2MB).

שיעור ב', 8 דקות (2MB).