הרב אורי שרקי

הלכה ומעשה (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 3 דקות (1MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).

שיעור ג', 10 דקות (2MB).

שיעור ד', 10 דקות (2MB).

שיעור ה', 10 דקות (2MB).

שיעור ו', 10 דקות (2MB).

שיעור ז', 10 דקות (2MB).

שיעור ח', 10 דקות (2MB).

שיעור ט', 10 דקות (2MB).

שיעור י', 10 דקות (2MB).

שיעור י"א, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ב, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ג, 10 דקות (2MB).