הרב אורי שרקי

ספר "אורות" לראי"ה קוק

טכניון, סדרת תש"ן-תשנ"הקבצי MP3 (מספור העמודים לפי מהדורת מוסד הרב קוק, תשנ"ג). חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים.

 

שיעור 1, עמוד ט', ארץ ישראל, פסקה ב', 36 דקות, 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 2, עמוד י', ארץ ישראל, פסקה ג', 48 דקות, 17MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 3, עמוד י"א, ארץ ישראל, פסקה ז', 51 דקות, 18MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 4, עמוד י"ג, מלחמה, פסקה ב', 35 דקות, 12MB.

שיעור 5, עמוד י"ד, מלחמה, פסקב ג', 42 דקות, 15MB.

שיעור 6, עמוד ט"ו, מלחמה, פסקה ו', 39 דקות, 14MB.

שיעור 7, עמוד ט"ו, מלחמה, פסקה ח', 53 דקות, 19MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 8, עמוד ט"ז, מלחמה, פסקה ט', 42 דקות, 15MB. י"ז במרחשוון תשנ"א.

שיעור 9, עמוד י"ז, מלחמה, פסקה י', 17 דקות, 6MB. חסרים תחילת וסוף ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 10, עמוד מ"ח, אורות התחיה, פסקה א', 15 דקות, 5MB. (הרב דילג על "ישראל ותחיתו").

שיעור 11, עמוד מ"ט, אורות התחיה, פסקה א', 33 דקות, 12MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 12, עמוד מ"ט, אורות התחיה, פסקה ב', 42 דקות, 15MB.

שיעור 13, עמוד נ', אורות התחיה, פסקה ב', 50 דקות, 18MB. י"ד בטבת תשנ"א.

שיעור 14, עמוד נ"ב, אורות התחיה, פסקה ג', 59 דקות, 21MB.

שיעור 15, עמוד נ"ג, אורות התחיה, פסקה ד', 61 דקות, 22MB.

שיעור 16, עמוד נ"ו, אורות התחיה, פסקה ה', 33 דקות, 12MB.

שיעור 17, עמוד נ"ז, אורות התחיה, פסקה ה', 30 דקות, 11MB. דילוג באמצע ההקלטה.

שיעור 18, עמוד נ"ט, אורות התחיה, פסקה ה', 34 דקות, 12MB.

שיעור 19, עמוד ס', אורות התחיה, פסקה ו', 34 דקות, 12MB.

שיעור 20, עמוד ס"א, אורות התחיה, פסקה ז', 28 דקות, 10MB.

שיעור 21, עמוד ס"ב, אורות התחיה, פרק ח', 22 דקות, 8MB.

שיעור 22, עמוד ס"ג, אורות התחיה, פסקה ט', 41 דקות, 15MB.

שיעור 23, עמוד ס"ד, אורות התחיה, פסקה י', 25 דקות, 9MB.

שיעור 24, עמוד ס"ד, אורות התחיה, פסקה י"א, 44 דקות, 15MB.

שיעור 25, עמוד ס"ו, אורות התחיה, פסקה י"ג, 49 דקות, 17MB.

שיעור 26, עמוד ס"ז, אורות התחיה, פסקה ט"ו, 37 דקות, 13MB.

שיעור 27, עמוד ס"ז, אורות התחיה, פסקה ט"ז, 40 דקות, 14MB.

שיעור 28, עמוד ס"ח, אורות התחיה, פסקה ט"ז, 33 דקות, 12MB.

שיעור 29, עמוד ס"ז, אורות התחיה, פסקה י"ז, 34 דקות, 12MB.

שיעור 30, עמוד ע', אורות התחיה, פסקה י"ח, 42 דקות, 15MB.

שיעור 31, עמוד ע"א, אורות התחיה, פסקה י"ח, 33 דקות, 12MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 32, עמוד ע"ב, אורות התחיה, פסקה י"ט, 51 דקות, 18MB.

שיעור 33, עמוד ע"ה, אורות התחיה, פסקה כ"ב, 30 דקות, 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 34, עמוד ע"ז, אורות התחיה, פסקה כ"ה, 30 דקות, 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 35, עמוד ע"ז, אורות התחיה, פסקה כ"ז, 31 דקות, 11MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 36, עמוד ע"ט, אורות התחיה, פסקה ל"א, 35 דקות, 12MB. דילוג באמצע ההקלטה.

שיעור 37, עמוד פ', אורות התחיה, פסקה ל"ג, 19 דקות, 7MB.

שיעור 38, עמוד פ', אורות התחיה, פסקה ל"ד, 23 דקות, 8MB.

שיעור 39, עמוד פ"א, אורות התחיה, פסקה ל"ה, 34 דקות, 12MB.

שיעור 40, עמוד פ"ב, אורות התחיה, פסקה ל"ז, 33 דקות, 12MB.

שיעור 41, עמוד פ"ג, אורות התחיה, פסקה מ', 16 דקות, 6MB.

שיעור 42, עמוד פ"ד, אורות התחיה, פסקה מ"ד, 28 דקות, 10MB.

שיעור 43, עמוד פ"ה, אורות התחיה, פסקה מ"ז, 46 דקות, 16MB.

שיעור 44, עמוד פ"ז, אורות התחיה, פסקה נ"א, 27 דקות, 10MB.

שיעור 45, עמוד פ"ח, אורות התחיה, פסקה נ"ד, 35 דקות, 13MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 46, עמוד פ"ט, אורות התחיה, פסקה נ"ה, 44 דקות, 16MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 47, עמוד פ"ט, אורות התחיה, פסקה נ"ה, 50 דקות, 18MB.

שיעור 48, עמוד צ', אורות התחיה, פסקה נ"ו, 40 דקות, 14MB.

שיעור 49, עמוד צ"א, אורות התחיה, פסקה נ"ח, 30 דקות, 11MB.

שיעור 50, עמוד צ"ג, אורות התחיה, פסקה ס', 29 דקות, 10MB.

שיעור 51, עמוד צ"ג, אורות התחיה, פסקה ס"א, 23 דקות, 8MB.

שיעור 52, עמוד צ"ד, אורות התחיה, פסקה ס"ב, 5 דקות, 2MB.

שיעור 53, עמוד צ"ה, אורות התחיה, פסקה ס"ד, 39 דקות, 14MB.

שיעור 54, עמוד צ"ה, אורות התחיה, פסקה ס"ה, 43 דקות, 15MB.

שיעור 55, עמוד צ"ו, אורות התחיה, פסקה ס"ח, 41 דקות, 15MB.

שיעור 56, עמוד צ"ז, אורות התחיה, פסקה ע', 54 דקות, 19MB.

שיעור 57, עמוד צ"ח, אורות התחיה, פסקה ע"א, 45 דקות, 16MB.

שיעור 58, עמוד צ"ח, אורות התחיה, פסקה ע"ב, 35 דקות, 12MB.

שיעור 59, עמוד צ"ט, קריאה גדולה, 31 דקות, 11MB.

שיעור 60, עמוד צ"ט, קריאה גדולה, 34 דקות, 12MB.

שיעור 61, עמוד ק', קריאה גדולה, 31 דקות, 11MB.

שיעור 62, עמוד ק', קריאה גדולה, 34 דקות, 12MB.

שיעור 63, עמוד ק"ב, למהלך האידיאות בישראל, פסקה א', 22 דקות, 8MB.

שיעור 64, עמוד ק"ב, למהלך האידיאות בישראל, פסקה א', 43 דקות, 15MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 65, עמוד ק"ג, למהלך האידיאות בישראל, פסקה א', 39 דקות, 14MB.

שיעור 66, עמוד ק"ד, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ב', 34 דקות, 12MB.

שיעור 67, עמוד ק"ד, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ב', 29 דקות, 10MB.

שיעור 68, עמוד ק"ד, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ב', 22 דקות, 8MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 69, עמוד ק"ה, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ב', 31 דקות, 11MB.

שיעור 70, עמוד ק"ה, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ג', 38 דקות, 14MB.

שיעור 71, עמוד ק"ו, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ג', 30 דקות, 11MB. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 72, עמוד ק"ו, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ג', 28 דקות, 10MB.

שיעור 73, עמוד ק"ז, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ג', 21 דקות, 8MB.

שיעור 74, עמוד ק"ח, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ד', 14 דקות, 5MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 75, עמוד ק"ח, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ד', 29 דקות, 10MB.

שיעור 76, עמוד ק"ח, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ד', 25 דקות, 9MB.

שיעור 77, עמוד ק"ט, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 28 דקות, 10MB.

שיעור 78, עמוד ק"י, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 22 דקות, 8MB.

שיעור 79, עמוד קי"א, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 28 דקות, 10MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 80, עמוד קי"ב, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 25 דקות, 9MB. ד' בשבט תשנ"ג.

שיעור 81, עמוד קי"ג, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 45 דקות, 16MB. י"א בשבט תשנ"ג.

שיעור 82, עמוד קי"ד, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 38 דקות, 14MB. י"ח בשבט תשנ"ג.

שיעור 83, עמוד קט"ו, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ה', 33 דקות, 12MB. כ"ה בשבט תשנ"ג.

שיעור 84, עמוד קט"ו, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ו', 40 דקות, 14MB. ב' באדר תשנ"ג.

שיעור 85, עמוד קט"ז, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ו', 24 דקות, 9MB. ט' באדר תשנ"ג.

שיעור 86, עמוד קט"ז, למהלך האידיאות בישראל, פסקה ו', 55 דקות, 19MB. ט"ז באדר תשנ"ג.

שיעור 87, עמוד קי"ט, זרעונים, פסקה א', 45 דקות, 16MB. כ"ג באדר תשנ"ג.

שיעור 88, עמוד ק"כ, זרעונים, פסקה א', 24 דקות, 9MB. א' בניסן תשנ"ג.

שיעור 89, עמוד ק"כ, זרעונים, פסקה א', 28 דקות, 10MB. כ"ט בניסן תשנ"ג.

שיעור 90, עמוד ק"כ, זרעונים, פסקה ב', 20 דקות, 7MB.

שיעור 91, עמוד קכ"א, זרעונים, פסקה ג', 49 דקות, 17MB. כ' באייר תשנ"ג.

שיעור 92, עמוד קכ"ג, זרעונים, פסקה ד', 16 דקות, 6MB. כ"ז באייר תשנ"ג.

שיעור 93, עמוד קכ"ד, זרעונים, פסקה ה', 30 דקות, 11MB. י"ב בסיון תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה בסוף ההקלטה.

שיעור 94, עמוד קכ"ד, זרעונים, פסקה ה', 56 דקות, 20MB. י"ט בסיון תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה בתחילת וסוף ההקלטה.

שיעור 95, עמוד קכ"ה, זרעונים, פסקה ה', 35 דקות, 12MB. כ"ו בסיון תשנ"ג.

שיעור 96, עמוד קכ"ז, זרעונים, פסקה ה', 33 דקות, 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 97, עמוד קכ"ז, זרעונים, פסקה ה', 31 דקות, 11MB. י"ז בתמוז תשנ"ג. חסרה תחילת ההקלטה. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 98, עמוד קכ"ח, זרעונים, פסקה ה', 76 דקות, 27MB.

שיעור 99, עמוד ק"ל, זרעונים, פסקה ו', 35 דקות, 13MB. איכות הקלטה גרועה.

שיעור 100, עמוד קל"א, זרעונים, פסקה ו', 33 דקות, 12MB. כ"ז בתשרי תשנ"ד.

שיעור 101, עמוד קל"ב, זרעונים, פסקה ז', 39 דקות, 14MB. ד' במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 102, עמוד קל"ב, זרעונים, פסקה ז', 22 דקות, 8MB. י"א במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 103, עמוד קל"ד, זרעונים, פסקה ז', 38 דקות, 14MB. י"ח במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 104, עמוד קל"ה, זרעונים, פסקה ח', 31 דקות, 11MB. כ"ה במרחשוון תשנ"ד.

שיעור 105, עמוד קל"ח, אורות ישראל, פרק א', פסקה ב', 26 דקות, 9MB. ט"ז בכסלו תשנ"ד.

שיעור 106, עמוד קל"ט, אורות ישראל, פרק א', פסקה ה', 12 דקות, 4MB. כ"ג בכסלו תשנ"ד.

שיעור 107, עמוד קל"ט, אורות ישראל, פרק א', פסקה ו', 31 דקות, 11MB. ז' בטבת תשנ"ד.

שיעור 108, עמוד ק"מ, אורות ישראל, פרק א', פסקה ז', 32 דקות, 11MB. י"ד בטבת תשנ"ד.

שיעור 109, עמוד ק"מ, אורות ישראל, פרק א', פסקה ח', 20 דקות, 7MB. כ"א בטבת תשנ"ד.

שיעור 110, עמוד קמ"א, אורות ישראל, פרק א', פסקה ט', 25 דקות, 9MB. ו' בשבט תשנ"ד.

שיעור 111, עמוד קמ"א, אורות ישראל, פרק א', פסקה י', 44 דקות, 16MB. י"ג בשבט תשנ"ד.

שיעור 112, עמוד קמ"א, אורות ישראל, פרק א', פסקה י"ב, 45 דקות, 16MB. כ' בשבט תשנ"ד.

שיעור 113, עמוד קמ"ב, אורות ישראל, פרק א', פסקה י"ד, 36 דקות, 13MB. כ"ז בשבט תשנ"ד.

שיעור 114, עמוד קמ"ג, אורות ישראל, פרק ב', פסקה א', 39 דקות, 14MB. ד' באדר תשנ"ד.

שיעור 115, עמוד קמ"ד, אורות ישראל, פרק ב', פסקה ב', 25 דקות, 9MB. י"א באדר תשנ"ד.

שיעור 116, עמוד קמ"ד, אורות ישראל, פרק ב', פסקה ד', 27 דקות, 10MB. י"ח באדר תשנ"ד.

שיעור 117, עמוד קמ"ה, אורות ישראל, פרק ב', פסקה ו', 50 דקות, 18MB. כ"ה באדר תשנ"ד.

שיעור 118, עמוד קמ"ו, אורות ישראל, פרק ג', פסקה ג', 42 דקות, 15MB. ג' בניסן תשנ"ד.

שיעור 119, עמוד קמ"ו, אורות ישראל, פרק ג', פסקה ב', 42 דקות, 15MB. כ"ד בניסן תשנ"ד. (חזרה על פסקה ב').

שיעור 120, עמוד קמ"ט, אורות ישראל, פרק ג', פסקה ג', 37 דקות, 13MB. א' באייר תשנ"ד.

שיעור 121, עמוד קמ"ז, אורות ישראל, פרק ג', פסקה ח', 46 דקות, 16MB. ט"ו באייר תשנ"ד.

שיעור 122, עמוד קמ"ח, אורות ישראל, פרק ד', פסקה א', 41 דקות, 15MB. כ"ב באייר תשנ"ד.

שיעור 123, עמוד קמ"ח, אורות ישראל, פרק ד', פסקה ב', 43 דקות, 15MB. כ"ט באייר תשנ"ד.

שיעור 124, עמוד קמ"ח, אורות ישראל, פרק ד', פסקה ו', 38 דקות, 13MB. ז' בסיון תשנ"ד.

שיעור 125, עמוד ק"נ, אורות ישראל, פרק ד', פסקה ז', 36 דקות, 13MB. י"ד בסיון תשנ"ד.

שיעור 126, עמוד ק"נ, אורות ישראל, פרק ד', פסקה ט', 23 דקות, 8MB. כ"א בסיון תשנ"ד.

שיעור 127, עמוד קנ"א, אורות ישראל, פרק ד', פסקה י', 41 דקות, 15MB. כ"ח בסיון תשנ"ד.

שיעור 128, עמוד קנ"ב, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ב', 35 דקות, 12MB. ה' בתמוז תשנ"ד.

שיעור 129, עמוד קנ"ב, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ג', 27 דקות, 10MB. י"ב בתמוז תשנ"ד.

שיעור 130, עמוד קנ"ג, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ד', 30 דקות, 11MB. י"ט בתמוז תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 131, עמוד קנ"ג, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ד', 14 דקות, 5MB. כ"ו בתמוז תשנ"ד.

שיעור 132, עמוד קנ"ד, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ד', 41 דקות, 15MB. כ"ו בתמוז תשנ"ד.

שיעור 133, עמוד קנ"ד, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ה', 4 דקות, 2MB. כ"ג באלול תשנ"ד. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 134, עמוד קנ"ה, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ו', 22 דקות, 8MB. ח' בתשרי תשנ"ה.

שיעור 135, עמוד קנ"ה, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ח', 71 דקות, 25MB. כ"ט בתשרי תשנ"ה. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 136, עמוד קנ"ו, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ט', 36 דקות, 13MB. ו' במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 137, עמוד קנ"ו, אורות ישראל, פרק ה', פסקה י"א, 51 דקות, 18MB. י"ג במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 138, עמוד קנ"ז, אורות ישראל, פרק ה', פסקה י"ג, 24 דקות, 9MB. כ' במרחשוון תשנ"ה. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 139, עמוד קנ"ז, אורות ישראל, פרק ה', פסקה י"ד, 26 דקות, 9MB. כ"ז במרחשוון תשנ"ה.

שיעור 140, עמוד קנ"ח, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ט"ז, 24 דקות, 9MB. ה' בכסלו תשנ"ה.

שיעור 141, עמוד קנ"ח, אורות ישראל, פרק ו', פסקה א', 32 דקות, 11MB. י"ב בכסלו תשנ"ה.

שיעור 142, עמוד קנ"ט, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ד', 25 דקות, 9MB. י"ט בכסלו תשנ"ה.

שיעור 143, עמוד קנ"ט, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ה', 25 דקות, 9MB. כ"ו בכסלו תשנ"ה.

שיעור 144, עמוד ק"ס, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ו', 41 דקות, 15MB. ג' בטבת תשנ"ה.

שיעור 145, עמוד ק"ס, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ו', 24 דקות, 8MB. י' בטבת תשנ"ה.

שיעור 146, עמוד ק"ס, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ו', 23 דקות, 8MB. י' בטבת תשנ"ה.

שיעור 147, עמוד ק"ס, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ז', 23 דקות, 8MB.

שיעור 148, עמוד ק"ס, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ח', 23 דקות, 8MB.

שיעור 149, עמוד קס"א, אורות ישראל, פרק ו', פסקה ט', 18 דקות, 7MB. ל' בשבט תשנ"ה.

שיעור 150, עמוד קס"א, אורות ישראל, פרק ז', פסקה א', 38 דקות, 13MB. ז' באדר א' תשנ"ה.

שיעור 151, עמוד קס"ב, אורות ישראל, פרק ז', פסקה ד', 38 דקות, 13MB. י"ד באדר א' תשנ"ה.

שיעור 152, עמוד קס"ב, אורות ישראל, פרק ז', פסקה ו', 33 דקות, 12MB. כ"א באדר א' תשנ"ה.

שיעור 153, עמוד קס"ג, אורות ישראל, פרק ז', פסקה ו', 28 דקות, 10MB. כ"ח באדר א' תשנ"ה.

שיעור 154, עמוד קס"ג, אורות ישראל, פרק ז', פסקה ז', 72 דקות, 26MB. ה' באדר ב' תשנ"ה. כולל דיון על ציות לרבנים, הר הבית, קורבן פסח בזמננו.

שיעור 155, עמוד קס"ד, אורות ישראל, פרק ז', פסקה י"ב, 28 דקות, 10MB. י"ב באדר ב' תשנ"ה. כולל דיון על עברית ולשון הקודש.

שיעור 156, עמוד קס"ה, אורות ישראל, פרק ז', פסקה י"ג, 28 דקות, 10MB. י"ט באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 157, עמוד קס"ה, אורות ישראל, פרק ז', פסקה י"ד, 18 דקות, 6MB. כ"ו באדר ב' תשנ"ה.

שיעור 158, עמוד קס"ה, אורות ישראל, פרק ז', פסקה ט"ז, 55 דקות, 20MB. ד' בניסן תשנ"ה.

שיעור 159, עמוד קס"ו, אורות ישראל, פרק ז', פסקה י"ט, 42 דקות, 15MB. כ"ה בניסן תשנ"ה.

שיעור 160, עמוד קס"ז, אורות ישראל, פרק ח', פסקה ב', 48 דקות, 17MB. ב' באייר תשנ"ה.

שיעור 161, עמוד קס"ז, אורות ישראל, פרק ח', פסקה ד', 46 דקות, 16MB. ט' באייר תשנ"ה.

שיעור 162, עמוד קס"ח, אורות ישראל, פרק ח', פסקה ח', 56 דקות, 20MB. ט"ז באייר תשנ"ה.

שיעור 163, עמוד ק"ע, אורות ישראל, פרק ח', פסקה ט', 36 דקות, 13MB. כ"ג באייר תשנ"ה.

שיעור 164, עמוד ק"ע, אורות ישראל, פרק ט', פסקה ג', 52 דקות, 18MB. א' בסיון תשנ"ה.

שיעור 165, עמוד קע"א, אורות ישראל, פרק ט', פסקה ז', 26 דקות, 9MB. ח' בסיון תשנ"ה.

שיעור 166, עמוד קפ"ה, לדגל ירושלים, 29 דקות, 10MB. ט"ו בסיון תשנ"ה.