הרב אורי שרקי

מסכת מגילה - מכון מאיר, תש"ס

מתוך סדרת השיעורים "מבוא לתלמוד"קבצי MP3, הועברו מקלטות:

שיעור 1, דף ב', עמוד א'. 52 דקות. 18MB.

שיעור 2, דף ב', עמוד א'. 50 דקות. 18MB.

שיעור 3, דף ב', עמוד א'. 55 דקות. 20MB.

שיעור 4, דף ב', עמוד ב'. 55 דקות. 20MB.

שיעור 5, דף ג', עמוד ב'. 57 דקות. 20MB.

שיעור 6, דף ג', עמוד ב'. 63 דקות. 22MB.

שיעור 7, דף ד', עמוד א'. 56 דקות. 20MB.

שיעור 8, דף ד', עמוד ב'. 57 דקות. 20MB.

שיעור 9, דף ה', עמוד א'. 57 דקות. 20MB.

שיעור 10, דף ה', עמוד ב'. 42 דקות. 15MB.