הרב אורי שרקי

ספר בראשית

כולל ישורון, י-ם, סדרת תשפ"גקבצי MP3:

שיעור 1, י' בניסן תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 2, י"ז בניסן תשפ"ג, 42 דקות, 15MB.

שיעור 3, כ"ד בניסן תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 4, א' בתמוז תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 5, ח' בתמוז תשפ"ג, 42 דקות, 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 6, ט"ו בתמוז תשפ"ג, 40 דקות, 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 7, כ"ב בתמוז תשפ"ג, 43 דקות, 15MB.

שיעור 8, ז' באב תשפ"ג, 41 דקות, 15MB.

שיעור 9, ה' באלול תשפ"ג, 35 דקות, 12MB.

שיעור 10, י"ב באלול תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 11, י"ט באלול תשפ"ג, 44 דקות, 16MB.

שיעור 12, כ"ו באלול תשפ"ג, 43 דקות, 15MB.

שיעור 13, ד' בתשרי תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 14, כ"ה בתשרי תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 15, ב' במרחשוון תשפ"ד, 42 דקות, 15MB.

שיעור 16, ט' במרחשוון תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 17, ט"ז במרחשוון תשפ"ד, 42 דקות, 15MB.

שיעור 18, כ"ג במרחשוון תשפ"ד, 42 דקות, 15MB.

שיעור 19, א' בכסלו תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 20, ח' בכסלו תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 21, ט"ו בכסלו תשפ"ד, 36 דקות, 13MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 22, כ"ב בכסלו תשפ"ד, 42 דקות, 15MB.

שיעור 23, ז' בטבת תשפ"ד, 45 דקות, 16MB.

שיעור 24, י"ד בטבת תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 25, כ"א בטבת תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 26, כ"ח בטבת תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 27, ו' בשבט תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 28, י"ג בשבט תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 29, כ' בשבט תשפ"ד, 45 דקות, 16MB.

שיעור 30, ד' באדר א' תשפ"ד, 39 דקות, 14MB.

שיעור 31, י"א באדר א' תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 32, י"ח באדר א' תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 33, כ"ה באדר א' תשפ"ד, 42 דקות, 15MB.

שיעור 34, ב' באדר ב' תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 35, ט' באדר ב' תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 36, ט"ז באדר ב' תשפ"ד, 43 דקות, 15MB.

שיעור 37, כ"ג באדר ב' תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 38, א' בניסן תשפ"ד, 41 דקות, 15MB.

שיעור 39, כ' באייר תשפ"ד, 25 דקות, 9MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 40, כ"ז באייר תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 41, י"ב בסיון תשפ"ד, 39 דקות, 14MB.

שיעור 42, י"ט בסיון תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 43, כ"ו בסיון תשפ"ד, 44 דקות, 16MB.

שיעור 44, ג' בתמוז תשפ"ד, 42 דקות, 15MB.