הרב אורי שרקי

בשלח - חמש קבוצות בתוך יוצאי מצרים

שבט תשפ"דוידאו