הרב אורי שרקי

הספר "מורה נבוכים" לרמב"ם ופרופ' עמנואל לוינס על מצוות מחיית עמלק

ט"ז בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו