הרב אורי שרקי

מה דרוש מהמנהיג הבא של ישראל?

ערוץ טוב, י"ח בשבט תשפ"דוידאו