הרב אורי שרקי

ישמעאל בן אברהם ויחסי היהדות והאיסלם

ח' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "ישורון", ירושליםוידאו