הרב אורי שרקי

ויקהל - מדוע לומדים את ל"ט מלאכות שבת מהמשכן?

אדר א' תשפ"דוידאו