הרב אורי שרקי

פרשת שקלים - הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין על קריאת פרשת שקלים בתורה

כ"ח באדר א' תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו