הרב אורי שרקי

פורים - רבי צדוק הכהן מלובלין על פורים: אכילה ושתיה בפורים, המודעות להסתר פנים, חוצפה וקדושה

מתוך הספר "פרי צדיק"

י"ב באדר ב' תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו