הרב אורי שרקי

צו - ההבדל בין פרשת צו לבין פרשת ויקרא

אדר ב' תשפ"ד

וידאו