הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על הקבלה, משלים והגשמה, הרמב"ם והרמב"ן

ט"ז באייר תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו