הרב אורי שרקי

תהילים - מזמור ס"ח, ירושלים ומתן תורה

כ"ג באייר תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו