הרב אורי שרקי

שבת - "זכור את יום השבת" - כיצד אפשר לזכור משהו שנצטווינו בו בפעם הראשונה?

סיון תשפ"ד

וידאו