הרב אורי שרקי

בהעלותך - פסח שני

סיון תשפ"ד

וידאו