הרב אורי שרקי

הספרדים והציונות

י"ד בסיון תשפ"ד

ערב לכבודו ולזכרו של הראשון לציון והרב הראשי הספרדי הראשון בארץ ישראל הרב יעקב מאיר זצ"ל, "יד הרב נסים", ירושלים

וידאו