הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על פרשת ציצית ותכלית החיים, מתוך "עין איה"

כ"ב בסיון תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו