הרב אורי שרקי

קורח - קבוצות שונות בעדת קורח ודינמיקה של מחלוקת

סיון תשפ"ד

וידאו