הרב אורי שרקי

יתרו - עשרת הדברות, הפירוש של פילון האלכסנדרוניהקלטת וידאו