הרב אורי שרקי

פרשת וישב - מה בין יוסף לחנוכה? - מתוך שמועות הראי"ה

בית כנסת "בית יהודה", כסלו תשע"דוידאו