הרב אורי שרקי

משמעות תקיעת השופר בראש השנה


אלול תשע"ד


הקלטת וידאו