הרב אורי שרקי

צו - לא כולם מושלמים


ניסן תשע"ההקלטת וידאו