הרב אורי שרקי

תהילים - מה סולם הערכים שלך? (מזמור א')

אב תשע"והקלטת וידאו