הרב אורי שרקי

תהילים - שורש המרידה בה' ותיקונה (מזמור ג')

אב תשע"והקלטת וידאו